برای انجام ثبت نام لطفا طبق ترتیب اعداد کنار لینک ها در منوی سمت راست گام های ثبت نام را طی کنید

گام اول : ابتدا برای ثبت نام فرد جدید بر دکمه ثبت نام برای تمدید کلیک نمایید

گام دوم : در صفحه جدید نوع آزمون را انتخاب نمایید و سپس کد ملی را وارد نمایید وبر روی جستجو کلیک نمایید و اگر ثبت نام فردی را ناقص انجام داده اید و می خواهید ثبت نام وی را کامل نمایید و یا به ویرایش اطلاعات فرد بپردازید گزینه مربوطه در کادر زرد رنگ را انتخاب نمایید.

گام سوم : اگر فرد مورد نظر سابقه ای در پورتال داشته باشد رکوردهای مر بوط به آن را مشاهده خواهید نمود سپس در ستون نوع عملیات عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید و بر روی آغاز فرایند کلیک نمایید.

گام چهارم : در مرحله بعد اطلاعات مورد نظر را کامل نمایید و در بخش اطلاعات حرفه نوع گواهینامه (تمدید یا تعویض) را انتخاب نمایید و بر روی ذخیره اطلاعات کلیک نمایید

گام پنجم : اگر نوع گواهینامه تمدیدی باشد بر روی معرفی به آزمون عملی کلیک نمایید و در صفحه باز شده افراد مورد نظر بر برای معرفی به آزمون عملی انتخاب نمایید وبر روی عکس تیک کلیک نمایید در اینصورت مشخصات فرد در قسمت چاپ گواهینامه قابل مشاهده خواهد بود. اگر نوع گواهینامه تعویضی باشد ابتدا لازم است هزینه آزمون عملی بر اساس خوشه حرفه پرداخت شود و پس از پرداخت هزینه آزمون عملی در قسمت معرفی به آزمون عملی اطلاعات فرد قابل مشاهده خواهد که باید به آزمون عملی معرفی شوند تا نمرات عملی آن ها ثبت شود و در صورت قبولی پس از پرداخت هزینه گواهینامه امکان چاپ گواهینامه فراهم می شود.

برای اطلاع از حرفه هایی که در آزمون های فعال و یا آخرین مراحل برگزار شده آزمون مورد آزمون قرار گرفته است قسمتی از نام حرفه مورد نظر را در فیلد متنی زیر وارد نمایید سپس با کلیک بر روی حرفه مورد نظر از حرفه های لیست شده زیر فیلد متنی از استان هایی که این حرفه در آنها مورد آزمون قرار می گیرد مطلع خواهید شد و با کلیک بر روی دکمه مشاهده شهرها در ستون مقابل هر استان از شهرهایی که آزمون این حرفه در آن ها برگزار می شود مطلع خواهید شد

منبع: irantvto.ir

آماربازدید کنندگان

زیر پورتال های پرمخاطب

کلیه حقوق این پورتال متعلق به اداره کل آموزش فنی حرفه ای خراسان رضوی می باشد.

نرم افزارهای اداری

منبع: khtvto.ir

برای انجام ثبت نام لطفا طبق ترتیب اعداد کنار لینک ها در منوی سمت راست گام های ثبت نام را طی کنید

گام اول : ابتدا برای ثبت نام فرد جدید بر دکمه ثبت نام برای تمدید کلیک نمایید

گام دوم : در صفحه جدید نوع آزمون را انتخاب نمایید و سپس کد ملی را وارد نمایید وبر روی جستجو کلیک نمایید و اگر ثبت نام فردی را ناقص انجام داده اید و می خواهید ثبت نام وی را کامل نمایید و یا به ویرایش اطلاعات فرد بپردازید گزینه مربوطه در کادر زرد رنگ را انتخاب نمایید.

گام سوم : اگر فرد مورد نظر سابقه ای در پورتال داشته باشد رکوردهای مر بوط به آن را مشاهده خواهید نمود سپس در ستون نوع عملیات عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید و بر روی آغاز فرایند کلیک نمایید.

گام چهارم : در مرحله بعد اطلاعات مورد نظر را کامل نمایید و در بخش اطلاعات حرفه نوع گواهینامه (تمدید یا تعویض) را انتخاب نمایید و بر روی ذخیره اطلاعات کلیک نمایید

گام پنجم : اگر نوع گواهینامه تمدیدی باشد بر روی معرفی به آزمون عملی کلیک نمایید و در صفحه باز شده افراد مورد نظر بر برای معرفی به آزمون عملی انتخاب نمایید وبر روی عکس تیک کلیک نمایید در اینصورت مشخصات فرد در قسمت چاپ گواهینامه قابل مشاهده خواهد بود. اگر نوع گواهینامه تعویضی باشد ابتدا لازم است هزینه آزمون عملی بر اساس خوشه حرفه پرداخت شود و پس از پرداخت هزینه آزمون عملی در قسمت معرفی به آزمون عملی اطلاعات فرد قابل مشاهده خواهد که باید به آزمون عملی معرفی شوند تا نمرات عملی آن ها ثبت شود و در صورت قبولی پس از پرداخت هزینه گواهینامه امکان چاپ گواهینامه فراهم می شود.

برای اطلاع از حرفه هایی که در آزمون های فعال و یا آخرین مراحل برگزار شده آزمون مورد آزمون قرار گرفته است قسمتی از نام حرفه مورد نظر را در فیلد متنی زیر وارد نمایید سپس با کلیک بر روی حرفه مورد نظر از حرفه های لیست شده زیر فیلد متنی از استان هایی که این حرفه در آنها مورد آزمون قرار می گیرد مطلع خواهید شد و با کلیک بر روی دکمه مشاهده شهرها در ستون مقابل هر استان از شهرهایی که آزمون این حرفه در آن ها برگزار می شود مطلع خواهید شد

منبع: irantvto.ir

ورود اساتید

کاربران گرامی :

در صورتیکه پس از کانورت اطلاعات در استفاده از برنامه آموزش با مشکل مواجه شدید، لطفاً موارد مورد نظر را در سامانه پاسخ گویی دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نموده تا قابل پیگیری باشد.

منبع: ac.ir

عبارات مشایه
مطالب مرتبط :